/ Αρχική / Ενδιαφέροντα θέματα / Καρκίνος ουροδόχου κύστεως: αιτιολογία και παράγοντες κινδύνου

Καρκίνος ουροδόχου κύστεως: αιτιολογία και παράγοντες κινδύνου


Οι ακριβείς αιτίες ανάπτυξης της νόσου παραμένουν άγνωστες στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Υπάρχουν όμως ορισμένοι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την αύξηση της συχνότητας του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως, οι οποίοι είναι οι εξής:

Ηλικία. Ο κίνδυνος προσβολής της ουροδόχου κύστεως από καρκίνο αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Το 70% των ασθενών με καρκίνο ουροδόχου κύστεως είναι πάνω από 65 ετών.

Φύλο. Οι άνδρες προσβάλλονται πολύ περισσότερο από τις γυναίκες με αναλογία 4,6:1

Γενετικές ανωμαλίες. Τα τελευταία χρόνια, έρευνες της γενετικής και της μοριακής βιολογίας έδειξαν ότι μεγάλος αριθμός γονιδιακών διαταραχών μπορούν να οδηγήσουν σε καρκίνο ουροδόχου κύστεως. Στη διαδικασία της καρκινογένεσης εμπλέκονται τα ογκογονίδια Ras, P21, P53,P27  και το ογκογονίδιο του ρετινοβλαστώματος. Η γενετική ανωμαλία στο χρωμόσωμα 9 μπορεί να ενοχοποιηθεί, επίσης, για την ανάπτυξη του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως.

Κάπνισμα. Το κάπνισμα έχει αποδειχθεί ότι είναι η πιο σημαντική αιτία για τον καρκίνο ουροδόχου κύστεως. Οι καπνιστές διατρέχουν τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο από τους μη καπνιστές, ενώ οι πρώην καπνιστές δύο φορές περισσότερο. Υπάρχει επίσης πολύ στενή σχέση ανάμεσα στη ποσότητα- χρονική διάρκεια του καπνίσματος και στην εμφάνιση καρκίνου ουροδόχου κύστεως.

Επαγγελματικός κίνδυνος. Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως κατέχει τη δεύτερη υψηλότερη θέση ανάμεσα σε όλους τους επαγγελματικούς καρκίνους. Θεωρείται ότι το 10% των περιπτώσεων καρκίνου ουροδόχου κύστεως προέρχεται από την έκθεση σε διάφορες χημικές ενώσεις που θεωρούνται καρκινογόνες,   όπως είναι οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία χρωμάτων, χημικών ουσιών, υφασμάτων, πλαστικών, μετάλλων, επεξεργασία δερμάτων και ασφάλτου. Κατά συνέπεια, σε βιομηχανία χρωμάτων, οι εργάτες διατρέχουν 90 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο ουροδόχου κύστης σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό.  

Ο χρόνιος ερεθισμός και οι μικροβιακές λοιμώξεις. Ο συγκεκριμένος καρκίνος είναι ο πρώτος καρκίνος με τεκμηριωμένη λοιμώδη αιτιολογία. Ο χρόνιος ερεθισμός της ουροδόχου κύστεως από την τοποθέτηση ουροκαθετήρα και η λοίμωξη με Schistosoma haematobium (σχιστοσωμίαση) που ενδημεί σε περιοχές σαν την Αίγυπτο, αυξάνουν τη συχνότητα του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως.

Η ακτινοβολία. Η ακτινοβολία της πυέλου αυξάνει 2-3 φορές τον κίνδυνο εμφάνισης αυτού του καρκίνου.

Η διατροφή. Η συχνή κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων κόκκινου κρέατος, οινοπνεύματος και γλυκαντικών ουσιών ενοχοποιείται για την ανάπτυξη καρκίνου της ουροδόχου κύστεως. Αντιθέτως η συχνή κατανάλωση λαχανικών και φρούτων καθώς και η πόση μεγάλων ποσοτήτων νερού, μειώνει τη συχνότητα εμφάνισής του.     

 
(c) copyright 2010, Ισάμ Μπακουνσλί MD, PhD