/ Αρχική / Ενδιαφέροντα θέματα / Καρκίνος του νεφρού

Καρκίνος του νεφρού


Ο καρκίνος του νεφρού είναι σχετικά σπάνιος, αφού αποτελεί μόνο το 2-3% του συνόλου των κακοήθων όγκων των ενηλίκων. Η συχνότητα εμφάνισης του όμως τελευταία ολοένα και αυξάνει. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία 20 χρόνια,  η συχνότητα του έχει αυξηθεί κατά 30% περίπου.

Ο καρκίνος του νεφρού είναι πιο συχνός στις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες (σε σχέση με τις μη βιομηχανικές χώρες) και αποτελεί τον πιο θανατηφόρο καρκίνο του ουροποιητικού συστήματος. Καταλαμβάνει την 6η θέση ανάμεσα σε όλες τις αιτίες θανάτου από καρκίνο.

Συναντάται πιο συχνά σε άντρες από ότι σε γυναίκες, με αναλογία 2 προς 1 και θεωρείται νόσος της 5ης- 6ηςδεκαετίας της ζωής.

Ιστολογικά, σχεδόν όλες οι περιπτώσεις καρκίνου νεφρού των ενηλίκων αφορούν στον πρωτοπαθή νεφροκυτταρικό καρκίνο (αδενοκαρκίνωμα), ο οποίος παλαιότερα ονομαζόταν υπερνέφρωμα ή όγκος τουGrawitz, ενώ ένα μικρό ποσοστό αφορά άλλες πιο σπάνιες μορφές πρωτοπαθούς καρκίνου του νεφρού, όπως το σάρκωμα, το λέμφωμα κ.α. Τελευταίος από πλευράς συχνότητας μεταξύ των ιστολογικών τύπων είναι ο δευτεροπαθής (μεταστατικός) καρκίνος νεφρού από άλλα όργανα.

Το αδενοκαρκίνωμα του νεφρού διακρίνεται σε διάφορες ιστολογικές υποομάδες, που η κάθε μία οφείλεται σε διαφορετική γονιδιακή διαταραχή και έχει διαφορετική φυσική ιστορία, κλινική πορεία και πρόγνωση. Αυτές οι υποομάδες είναι το διαυγοκυτταρικό αδενοκαρκίνωμα, (75%), το θηλώδες τύπου Ι και ΙΙ αδενοκαρκίνωμα (15%) και τέλος άλλες δύο υποομάδες (5%) το χρωμόφοβο αδενοκαρκίνωμα και το ογκοκύτωμα του νεφρού.

Ο καρκίνος του νεφρού που προέρχεται από την αποχετευτική μοίρα εμφανίζεται συνήθως μετά την ηλικία των σαράντα ετών. Στα παιδιά, ο καρκίνος του νεφρού (ονομάζεται νεφροβλάστωμα ή όγκος Wilms) εμφανίζεται περίπου στην ηλικία των τριών ετών και είναι πολύ πιο συχνός από ότι στους ενήλικες.

 
(c) copyright 2010, Ισάμ Μπακουνσλί MD, PhD