/ Αρχική / Ενδιαφέροντα θέματα / Καρκίνος του μαστού: διάγνωση

Καρκίνος του μαστού: διάγνωση-Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Η λήψη ατομικού και οικογενειακού ιστορικού είναι μείζονος σημασίας. Η κληρονομικότητα, η λήψη φαρμακευτικών ουσιών που αυξάνουν τις πιθανότητες για καρκίνο του μαστού, η τεκνοποίηση, ο θηλασμός, το ιστορικό της εμμήνου ρήσης η αναφορά της ασθενούς για το μαστό της, το αίσθημα βάρους, άλγους, οίδημα, αυτόματη εκροή υγρών από τη θηλή (υδαρές, ορώδες, αιματηρό) μπορεί να βάλουν τον ιατρό σε μεγαλύτερη υποψία για τη νόσο.

-Κλινική εξέταση του μαστού. Κατά την κλινική εξέταση ο ιατρός επισκοπεί της θηλές για την τυχόν ανεύρεση κάποιας ασυμμετρίας ή εισολκής. Επισκοπεί το δέρμα για την ανακάλυψη τυχόν ερυθρότητας , πάχυνσης, εκζέματος ή οιδήματος, ψηλαφεί αφενός το μαστό για τυχόν ανεύρεση κάποιου ογκιδίου και αφετέρου τους μασχαλιαίους και υπερκλείδιους βόθρους για την πιθανή ανεύρεση διογκωμένων λεμφαδένων.

-Αιματολογικές εξετάσεις. Η παρουσία αναιμίας, αυξημένων τιμών καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ), αλκαλικής φωσφατάσης (ALP), τρανσαμινασών (SGOT , SGPT), γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH), ασβεστίου (Ca) και φωσφόρου (P) μπορεί να είναι ενδεικτικά για παρουσία προχωρημένης νόσου. Επιπλέον οι καρκινικοί δείκτες CEA, Ca 15-3 μπορεί να είναι χρήσιμοι στη διάγνωση καρκίνου του μαστού.

-Ψηφιακή μαστογραφία. Είναι η βασικότερη εργαστηριακή εξέταση για την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού.

-Μαγνητική τομογραφία (MRI). Η μαγνητική τομογραφία είναι μέθοδος εκλογής σε περιπτώσεις που η απλή μαστογραφία δεν μπορεί να αποδώσει επαρκώς την εικόνα του μαστού. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

  • Όταν οι μαστοί είναι πυκνοί σε νεαρή ηλικία ΚΑΙ
  • Όταν οι μαστοί   φέρουν προθέσεις σιλικόνης.

Επίσης η MRI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τακτική παρακολούθηση γυναικών που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο λόγω θετικού γονιδιώματος.

-Κυτταρολογική εξέταση. Συχνά η κυτταρολογική εξέταση του εκκρέοντος υγρού της θηλής του μαστού αποκαλύπτει καρκινικά κύτταρα.

-Βιοψία. Τελικώς, μετά από όλες τις παραπάνω εξετάσεις, η τεκμηρίωση της διάγνωσης επέρχεται μέσω της ιστολογικής εξέτασης, η οποία αποτελεί τον πιο αξιόπιστο τρόπο διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Λαμβάνονται κύτταρα του όγκου είτε δια λεπτής βελόνης είτε κατευθυνόμενα στερεοτακτικά (vacuum biopsy) είτε μέσω ανοιχτής τομής (ανοιχτή βιοψία).                  

-PET scan. Συμβάλλει στη διάγνωση της πρωτοπαθούς εστίας, στη σταδιοποίηση και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Συμβάλλει ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις που οι κλασσικές μέθοδοι ανεπαρκούν (πυκνοί μαστοί, μετά χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(c) copyright 2010, Ισάμ Μπακουνσλί MD, PhD