/ Αρχική / Ενδιαφέροντα θέματα / Μελάνωμα του χοριοειδούς ενηλίκων

Μελάνωμα του χοριοειδούς ενηλίκων


Η συχνότητα εμφάνισης του είναι 6 περιστατικά περίπου σε ένα εκατομμύριο ανθρώπους κατά έτος. Είναι εξαιρετικά σπάνιο σε παιδιά. Θεωρείται όγκος της μέσης ηλικίας και συχνότερα της 6ης δεκαετίας. Παρατηρείται συχνότερα στους άνδρες και ειδικά στους λευκούς.

 

Αιτιολογία και παράγοντες κινδύνου

Οι  προδιαθεσικοί παράγοντες της νόσου δεν έχουν διαπιστωθεί επακριβώς. Η κληρονομική προδιάθεση πιθανολογείται ότι διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην εμφάνιση αυτού του καρκίνου, ενώ η διατροφή και το κάπνισμα δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο στη συχνότητα εμφάνισης της νόσου. Αντίθετα, η μεγάλη έκθεση στον ήλιο συνεισφέρει στην αύξηση της εμφάνισης αυτού του καρκίνου.

 

Κλινική εικόνα

Στους περισσότερους ασθενείς, η νόσος εμφανίζεται με θόλωση της όρασης, ελλείμματα του οπτικού πεδίου, διαταραχές στην ωχρά κηλίδα.  Συχνά η αύξηση του όγκου επιπλέκεται με αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς.

 

Θεραπεία

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του μελανώματος του χοριοειδούς αποτελεί πεδίο αντικρουόμενων απόψεων. Η εξόρυξη του βολβού ως μέθοδος θεραπείας συνεχώς υποχωρεί και αντικαθίσταται με άλλες μορφές θεραπείας, οι οποίες διατηρούν το βολβό και την όραση κατά το δυνατόν.

Η εκλογή της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μέγεθος του όγκου, η εντόπιση, η ηλικία του ασθενούς, η γενική του κατάσταση και άλλα.

Επιτυχής θεραπεία θεωρείται η ακτινοβολία με πλάκες κοβαλτίου 60, ιωδίου 125, ρουθηνίου 106, ιριδίου 192, καθώς και με φορτισμένα σωματίδια πρωτονίων και ιόντων ηλίου.

Η θεραπεία της μεταστατικής νόσου είναι ανάλογη με εκείνη του δερματικού μελανώματος.

 

Διασπορά της νόσου

Οι μεταστάσεις του μελανώματος του χοριοειδούς προσβάλλουν συχνότερα το ήπαρ αλλά και άλλα απομακρυσμένα όργανα.     

 
(c) copyright 2010, Ισάμ Μπακουνσλί MD, PhD